Przejdź do treści

Radca prawny Tomasz Podhajny

Profesjonalna pomoc prawna dla klientów biznesowych i indywidualnych w całej Polsce. 

Rodzaje prowadzonych spraw

Kancelaria Podhajny – Twój radca prawny

Prawo Farmaceutyczne

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców działających w branży farmaceutycznej, w szczególności:

 • prowadzenie postępowań dotyczących rejestracji apteki i zmian zezwoleń na prowadzenie apteki
 • doradztwo i prowadzenie postępowań dotyczących przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki
 • prowadzenie postępowań o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki oraz postępowań dotyczących reklamy aptek

Prawo Administracyjne

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności:

 • reprezentowanie stron przed organami administracji
 • reprezentowanie stron przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo Cywilne

Prowadzimy doradztwo prawne oraz oferujemy pomoc prawną w sprawach cywilnych, w tym dotyczących:

 • własności nieruchomości, posiadania i praw rzeczowych ograniczonych
 • dochodzenia należności umownych, odszkodowawczych oraz związanych z zadośćuczynieniem
 • zawierania i rozwiązywania umów najmu, dzierżawy i leasingu
 • dochodzenia należności z tytułu ubezpieczenia
 • spraw spadkowych
 • ochrony dóbr osobistych

Prawo Gospodarcze

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych i zapewniamy:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • pomoc w negocjacjach handlowych
 • doradztwo i reprezentację na etapie przedsądowym, w tym w zakresie windykacji przedsądowej
 • przygotowywanie pozwów, pism procesowych oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji
 • pomoc w egzekucji prawomocnych orzeczeń

Prawo Handlowe

Zapewniamy doradztwo w sprawie rejestracji spółek prawa handlowego oraz bieżącą obsługę spółek, m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o wpis spółki prawa handlowego do KRS oraz wszelkiej innej dokumentacji rejestrowej
 • bieżącą obsługę spółek
 • tworzenie statutów i regulaminów

Prawo Pracy

Wspieramy przedsiębiorców i osoby fizyczne w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących:

 • przygotowywania umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji
 • prowadzenia spraw sądowych związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, dyskryminacją lub mobbingiem
 • dochodzenia należności związanych ze stosunkiem pracy

Radca prawny Tomasz Podhajny

Radca prawny zajmujący się obsługą prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych od 2004 r. Wpisany na listę radców prawych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Od 2015 r. prezes zarządu spółki partnerskiej radców prawnych, a od 2016 r. właściciel kancelarii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę w administracji rządowej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym, w szczególności zagadnieniami związanymi z Prawem farmaceutycznym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych i cywilnych oraz w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Rekomendacje

Opinie naszych klientów

Współpracuję z mecenasem od kilku lat i polecam jego usługi jako rzetelnego fachowca.

Jan z Warszawy

Kancelaria Podhajny pomogła mi w prowadzeniu bardzo trudnej sprawy urządowej w Warszawie. Nasza firma nie mogła sobie poradzić z uzyskaniem ważnego pozwolenia, dopiero dzięki wsparciu kancelarii sprawa została zakończona sukcesem.

Marta z Puław

Mecenas Podhajny wspiera naszą aptekę w prowadzeniu spraw prawnych, rekomendujemy jego kancelarię, ponieważ zawsze dochowuje najwyższej staranności w swojej pracy, co daje nam komfort i ułatwia współpracę.

Marcin z Poznania

19

lat na rynku

Kancelaria Podhajny

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Nie zastanawiaj się, skontaktuj się z nami